Svi naši objekti / stambene jedinice, realizovani su korišćenjem vrhunskih materijala i prilikom ugradnje se koriste svi potrebni materijali preporučeni od strane proizvodjača

Download plana svih stanova u objektu:Plan realizovanog projekta